چكش بادی چیست ؟

چکش بادی به چند اسم ديگر شناخته مي شود كه چكش پنوماتيكي ، پيكور بادی دستی و پيكور بادی کمپرسور نيز گفته مي شود. چكش بادی يا چكش پنوماتيكي از چند قسمت ساده تشكيل شده است كه عبارتند از دسته براي نگهداري از آن پدال براي ورود و قطع كردن باد به دستگاه، پيستون يا همان سيلندر و قلم گير كه براي نگه داشتن قلم در دستگاه مي باشد.

چكش بادي براي تخريب به كار مي رود كه مي توان از آن براي تخريب سنگ، آسفالت، بتن و غيره استفاده گردد. چكش هاي بادي با توجه به وزن هايشان تقسيم بندي مي شوند. پيكور بادي يا همان چكش بادي از باد نيرو گرفته و كار مي كند كه اين نيروي باد نيز بايد با دبي 7 بار باشد يعني سيلندر درون چكش بادي با فشار هواي 7 بار به حركت مي افتد در غير اينصورت چكش بادي ( پيكور بادي) با تمام توان كار نكرده و بازدهي خوبي نخواهد داشت.

نحوه استفاده بهتر چكش بادي ( پيكور بادي) و مدل هاي چكش بادي توضيح داده خواهد شد.

مارك ها و برندهاي متفاتي در عرصه صنعت چكش بادي ( پيكور پنوماتيكي ) و يا كلا پنوماتيكي توليد ميكنند كه مي توان از اينگر سلرند، توكو،اطلس كوپكو و برنهاي ديگر معتبر نام برد كه با توجه به برند هايشان چكش هاي بادي مخصوص به خود را ارائه مي دهند.

در كل چكش هاي بادي ( پيكور بادي) از قطعات و اوازم بخصوصي تشكيل نشده و بسيار ساختار ساده اي دارند.

انواع چکش ها و پیکورهای بادی:

با تنوع کیفیت و قیمت هایی مناسب جهت مصارف راهسازی، معدنی و …

 1. چکش بادی 7 کیلویی
 2. چکش بادی 9 کیلویی
 3. چکش بادی 10 کیلویی
 4. چکش بادی 32 کیلویی
 5. چکش بادی 40 کیلویی

چكش بادي ( پيكور بادي ) از لحاظ ظاهري به 3 دسته تقسيم مي شوند:

 1. چكش بادي دو دسته كه براي تخريب زمين مثل آسفالت و بتن كاربرد دارد و اپراتور با نگه داشتن دو دسته چكش بادي تعدل را حفظ كرده و تخريب را بهتر انجام مي دهد. اين نوع چكش ها وزني بالاي 15 كيلوگرم دارند.
 2. چكش بادي ( پيكور بادي ) تك دسته كه بيشتر براي تخريب هاي افقي مانند ديوار ها انجام مي شود و اپراتور با گرفتن دسته و بدنه سيلندر مانند هفتير عمل كرده و عمليات تخريب را انجام مي دهد. اين نوع چكش هاي بادي غالبا وزني پاييت تر از 15 كيلوگرم دارند.
 3. چكش بادي دسته عصايي كه اين چكش ها وزن هايي از 900 گرم تا 2 كيلوگرم دارند و بيشتر براي تخريب هاي كوچكتر به كار مي روند.

براي بهتر عملكرد يا بازدهي بيشتر چكش بادي ( پيكور بادي ) بهتر است قبل از دستگاه ( چكش بادي ) واحد مراقبت نصب كرده تا هم رطوبت گرفته شود و هم گاهي روغن به دستگاه بزند. با اين كار علاوه بر عملكرد بهتر عمر چكش بادي نيز بيشتر مي گردد.
ویدویی از کارکرد این چکشهارا در اینجا ببینید

قیمت انواع پیکوربادی

برای اطلاع از قیمت انواع چکش بادی کمپرسور و لوازم مصرفی می توانید به صفحه فروشگاه ما مراجعه کنید و یا با شماره های 09127700361 – 02133370758 تماس بگیرید.

چكش بادی (پیکور بادی)

چكش بادی چیست ؟

چکش بادی به چند اسم ديگر شناخته مي شود كه چكش پنوماتيكي ، پيكور بادی دستی و پيكور بادی کمپرسور نيز گفته مي شود. چكش بادی يا چكش پنوماتيكي از چند قسمت ساده تشكيل شده است كه عبارتند از دسته براي نگهداري از آن پدال براي ورود و قطع كردن باد به دستگاه، پيستون يا همان سيلندر و قلم گير كه براي نگه داشتن قلم در دستگاه مي باشد.

چكش بادي براي تخريب به كار مي رود كه مي توان از آن براي تخريب سنگ، آسفالت، بتن و غيره استفاده گردد. چكش هاي بادي با توجه به وزن هايشان تقسيم بندي مي شوند. پيكور بادي يا همان چكش بادي از باد نيرو گرفته و كار مي كند كه اين نيروي باد نيز بايد با دبي 7 بار باشد يعني سيلندر درون چكش بادي با فشار هواي 7 بار به حركت مي افتد در غير اينصورت چكش بادي ( پيكور بادي) با تمام توان كار نكرده و بازدهي خوبي نخواهد داشت.

نحوه استفاده بهتر چكش بادي ( پيكور بادي) و مدل هاي چكش بادي توضيح داده خواهد شد.

مارك ها و برندهاي متفاتي در عرصه صنعت چكش بادي ( پيكور پنوماتيكي ) و يا كلا پنوماتيكي توليد ميكنند كه مي توان از اينگر سلرند، توكو،اطلس كوپكو و برنهاي ديگر معتبر نام برد كه با توجه به برند هايشان چكش هاي بادي مخصوص به خود را ارائه مي دهند.

در كل چكش هاي بادي ( پيكور بادي) از قطعات و اوازم بخصوصي تشكيل نشده و بسيار ساختار ساده اي دارند.

انواع چکش ها و پیکورهای بادی:

با تنوع کیفیت و قیمت هایی مناسب جهت مصارف راهسازی، معدنی و …

 1. چکش بادی 7 کیلویی
 2. چکش بادی 9 کیلویی
 3. چکش بادی 10 کیلویی
 4. چکش بادی 32 کیلویی
 5. چکش بادی 40 کیلویی

چكش بادي ( پيكور بادي ) از لحاظ ظاهري به 3 دسته تقسيم مي شوند:

 1. چكش بادي دو دسته كه براي تخريب زمين مثل آسفالت و بتن كاربرد دارد و اپراتور با نگه داشتن دو دسته چكش بادي تعدل را حفظ كرده و تخريب را بهتر انجام مي دهد. اين نوع چكش ها وزني بالاي 15 كيلوگرم دارند.
 2. چكش بادي ( پيكور بادي ) تك دسته كه بيشتر براي تخريب هاي افقي مانند ديوار ها انجام مي شود و اپراتور با گرفتن دسته و بدنه سيلندر مانند هفتير عمل كرده و عمليات تخريب را انجام مي دهد. اين نوع چكش هاي بادي غالبا وزني پاييت تر از 15 كيلوگرم دارند.
 3. چكش بادي دسته عصايي كه اين چكش ها وزن هايي از 900 گرم تا 2 كيلوگرم دارند و بيشتر براي تخريب هاي كوچكتر به كار مي روند.

براي بهتر عملكرد يا بازدهي بيشتر چكش بادي ( پيكور بادي ) بهتر است قبل از دستگاه ( چكش بادي ) واحد مراقبت نصب كرده تا هم رطوبت گرفته شود و هم گاهي روغن به دستگاه بزند. با اين كار علاوه بر عملكرد بهتر عمر چكش بادي نيز بيشتر مي گردد.
ویدویی از کارکرد این چکشهارا در اینجا ببینید

قیمت انواع پیکوربادی

برای اطلاع از قیمت انواع چکش بادی کمپرسور و لوازم مصرفی می توانید به صفحه فروشگاه ما مراجعه کنید و یا با شماره های 09127700361 – 02133370758 تماس بگیرید.